Politika privatnosti

Uvod

Ova politika privatnosti podataka pruža informacije o obradi ličnih podataka prilikom korišćenja našeg web-sajta.

Ako koristimo lične podatke za pružanje naših usluga, za brigu o kupcima, marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta, obavestićemo vas u našoj politici privatnosti.

U smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka u državama članicama Evropske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka, kontrolor je:

Alpen Pharma DOO
Ilirska 5
11 160 Beograd
Srbija

Web: www.alpenpharma.rs
E-mail: data.protection@alpenpharma.com
Tel.: +381 (0) 11 27 67 463

Vaša prava

Pravo pristupa

U skladu sa članom 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka u Evropskoj uniji (GDPR), imate pravo da od nas zatražite potvrdu da li se lični podaci koji se odnose na Vas obrađuju. Ako je to slučaj, imate pravo na pristup informacijama o ovim ličnim podacima i na dodatne informacije navedene u članu 15 GDPR.

Pravo na ispravku

U skladu sa članom 16 GDPR, imate pravo da zatražite da odmah ispravimo netačne lične podatke koji se odnose na Vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate i pravo na popunjavanje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje

Imate pravo da zatražite da odmah obrišemo Vaše lične podatke. Obavezni smo da odmah obrišemo lične podatke, pod uslovom da su ispunjeni odgovarajući zahtevi iz člana 17 GDPR. Za detalje pogledajte član 17 GDPR.

Pravo na ograničenje obrade

U skladu sa članom 18 GDPR, pod određenim okolnostima, imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

U skladu sa članom GDPR, imate pravo da primite lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, i imate pravo da nam ove podatke prenesete na drugog kontrolora bez smetnji, pod uslovom da se obrada zasniva na izjavi o saglasnosti u skladu sa članom 6 (1) a) GDPR ili članom 9 (2) a) GDPR koja se zasniva na ugovoru u skladu sa članom 6 (1) b) GDPR i obrada se vrši automatskim sredstvima.

Pravo na prigovor

U skladu sa članom 21 GDPR, imate pravo da se protivite obradi ličnih podataka koji se odnose na Vas na osnovu člana 6 (1) e) ili f) GDPR. Ovo se takođe odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredbi.

Ako Vaše lične podatke obradimo u svrhe direktnog marketinga, imate pravo da u bilo koje vreme uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhu takvog marketinga. Ovo se odnosi i na profilisanje ukoliko je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

U skladu sa članom 77 GDPR, bez prejudiciranja bilo kojeg drugog administrativnog ili pravnog leka, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu. Ovo pravo postoji posebno u državi članici vašeg stalnog boravka, radnog mesta ili mesta navodnog kršenja, ako smatrate da obrada ličnih podataka koji se odnose na Vas krši odredbe GDPR.

Pozovite se na svoja prava

Ako želite da ostvarite neko od svojih prava, molimo Vas da nas kontaktirate kao kontrolora putem gore navedenih kontaktnih informacija ili da koristite bilo koji od drugih obrazaca koje nudimo za komunikaciju sa nama. Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

Datoteke dnevnika servera

Kada posetite naš web-sajt, kompanija koju koristimo za upravljanje web stranicom obrađuje i čuva tehničke informacije o terminalnom uređaju koji koristite (operativni sistem, rezolucija ekrana i druge neosobne karakteristike) i pretraživaču (verzija, jezička podešavanja), posebno javnu IP adresu računara koji koristite da posetite našu web-stranicu, uključujući datum i vreme pristupa. IP adresa je jedinstvena numerička adresa pod kojom Vaš terminalni uređaj šalje/preuzima podatke na/sa Interneta. Osim ako ne delite podatke koji nam omogućavaju da vas identifikujemo dok koristimo naš web-sajt, naš provajder usluga ili uopšte ne možemo da znamo kome pripada IP adresa. Štaviše, korisnik može biti identifikovan ako se protiv njih preduzme pravna radnja (npr. u slučaju napada na web stranicu), a mi smo postali svesni njihovog identiteta tokom istrage. Po pravilu, ne morate brinuti o tome da Vam možemo dodeliti vašu IP adresu.

Naš pružalac usluga koristi obrađene podatke na način koji se ne može identifikovati posebno u statističke svrhe, tako da možemo pratiti koje se vrste terminalnih uređaja, s kojim postavkama, koriste za pristup našem web-sajtu, a zatim ih u skladu s tim optimalno poboljšati. Ove statistike ne sadrže lične podatke. Pravna osnova za prikupljanje statističkih podataka je član 6 (1) f) GDPR.

IP adresa se dalje koristi, tako da možete tehnički pristupiti i koristiti naš sajt, i otkriti i odbiti napade na našeg provajdera servisa ili naše web stranice. Nažalost, napadi koji su dizajnirani da štete operaterima web-sajtova ili njihovim korisnicima (npr. da spreče pristup, špijuniraju podatke, distribuiraju zlonamerni softver [npr. viruse] ili se koriste u druge nezakonite svrhe) se kontinuirano sprovode. Takvi napadi bi narušili ispravno funkcionisanje centra podataka kompanije koje smo naručili, korišćenje naše web stranice ili njenih karakteristika, kao i bezbednost posetilaca našeg sajta. IP adresa i vreme pristupa obrađuju se kako bi se sprečili takvi napadi. Pomoću ove obrade, mi - putem našeg pružaoca usluga - težimo legitimnom interesu obezbeđivanja funkcionalnosti naše web stranice i sprečavanju nezakonitih napada na nas i posetioce naše web stranice. Pravna osnova za obradu je član 6 (1) f) GDPR.

Skladišteni IP podaci se brišu (putem anonimizacije) čim više nisu potrebni za otkrivanje ili odbranu od napada.

Kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije (lokalno skladištenje) za rad naše web stranice, kako bismo osigurali tehničku funkcionalnost web stranice, razumeli kako posetioci koriste našu web stranicu i sačuvali unapred definisana podešavanja korisnika u pretraživač.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju Vaš pretraživač skladišti na Vašem računaru kada pristupite našoj web stranici. Ako ponovo posetite naš sajt kasnije, možemo ponovo da pročitamo ove kolačiće. Kolačići se čuvaju za različite vremenske periode. U svakom trenutku možete da konfigurišete kolačiće koje će vaš pretraživač prihvatiti. To, međutim, može prouzrokovati da naša web stranica više ne funkcioniše ispravno. Štaviše, u svakom trenutku možete sami da izbrišete kolačiće. Ako ih ne izbrišete, možemo odrediti koliko dugo će kolačić biti skladišten na Vašem računaru. Ovde se pravi razlika između takozvanih kolačića sesije i trajnih kolačića. Kolačići sesije brišu vaš pretraživač kada napustite naš sajt ili zatvorite pretraživač. Trajni kolačići čuvaju se tokom perioda koji odredimo tokom skladištenja.

Mi koristimo kolačiće u sledeće svrhe:

• Tehnički neophodni kolačići koji su potrebni za korišćenje funkcija našeg veb sajta (npr. da identifikujete da ste se prijavili). Određene funkcije se ne mogu obezbediti bez ovih kolačića.

• Funkcionalni kolačići koji se koriste za tehničko izvođenje određenih funkcija koje želite koristiti.

• Kolačići za analizu koji služe za analizu Vašeg ponašanja kao korisnika.

• Kolačići trećih strana. Kolačiće trećih strana čuvaju treće strane čije funkcije mi integrišemo na našoj web stranici kako bismo omogućili određene funkcije. Takođe se mogu koristiti za analizu ponašanja korisnika.

Većina pretraživača koje koriste naši korisnici omogućavaju nam da konfigurišemo koje kolačiće treba skladištiti i omogućava brisanje (određenih) kolačića. Ako ograničite čuvanje kolačića na određene web stranice ili ne dozvolite kolačiće sa web stranica trećih strana, možda više neće biti moguće koristiti punu funkcionalnost našeg web sajta. Informacije o tome kako da prilagodite postavke kolačića za najčešće pretraživače možete pogledati ovde:

·Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

·Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer...)

·Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

·Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

Kontakt formular

Ako nam pošaljete poruku preko jedne od ponuđenih opcija za kontakt, mi ćemo koristiti podatke koje ste nam dostavili da bismo obradili Vaš zahtev. Pravna osnova za to je naš legitimni interes da odgovorimo na vaš zahtev u skladu sa članom 6 (1) f) GDPR. Ako Vaš zahtev služi za zaključenje ugovora sa nama, dodatni pravni osnov za obradu je član 6 (1) b) GDPR. Podaci će biti izbrisani nakon završetka Vašeg zahteva. Ako smo po zakonu obavezni da čuvamo podatke na duži period, brisanje će se izvršiti nakon isteka odgovarajućeg perioda.

Registracija/korisnički račun

Nakon kreiranja korisničkog računa, mi ćemo obraditi podatke koje ste dali za kreiranje i upravljanje računom i omogućiti Vam da koristite usluge povezane sa Vašim korisničkim računom. Pravna osnova za obradu je član 6 (1) a) GDPR. Ako kreiranje korisničkog računa služi za zaključenje ugovora sa nama, dodatni pravni osnov za obradu je član 6 (1) b) GDPR.

Ovi podaci se čuvaju dok se korisnički račun ne izbriše. Ako smo po zakonu obavezni da čuvamo podatke na duži period (npr. da bismo ispunili računovodstvene obaveze) ili ako je zakonom dozvoljeno da čuvamo podatke na duži period (npr. zbog tekućeg pravnog spora protiv vlasnika korisničkog naloga) , podaci će biti izbrisani nakon prestanka obaveze skladištenja ili zakonske dozvole.

Otkrivanje podataka trećim stranama

U principu, ne otkrivamo lične podatke koji su nam prosleđeni trećim stranama (tj. posebno ne u reklamne svrhe).

Za rad ovih internet stranica ili za pružanje proizvoda / usluga, međutim, radimo zajedno sa pružaocima usluga (obrađivačima). Može se desiti da takvi pružaoci usluga postanu svesni ličnih podataka. Pažljivo odabiramo naše pružaoce usluga - posebno u pogledu zaštite podataka i sigurnosti podataka - i preduzimamo sve potrebne mere prema zakonu o zaštiti podataka za dozvoljenu obradu podataka.

Obrada podataka van EU

Mi obrađujemo vaše lične podatke unutar EU/ili Švajcarske. Za Švajcarsku, EU je odredila odgovarajući nivo zaštite podataka Odlukom 2000/518 / EZ. Međutim, neki od naših pružalaca usluga, čije priključke i alate koristimo, obrađuju podatke izvan EU. Ovo će biti objašnjeno u ovoj politici privatnosti podataka u informacijama o priključcima/alatima koji se koriste.

Mi obezbeđujemo odgovarajući nivo zaštite podataka u kontekstu učešća u takozvanom Štitu privatnosti i merama koje preduzima pružalac zaštite podataka i bezbednosti podataka.

Uvod u društvene mreže

Na našem sajtu nudimo sadržaje društvenih mreža (kao što su Facebook, Youtube, itd.). U kontekstu upotrebe takvog sadržaja, Vaši podaci mogu biti prosleđeni provajderima takvog sadržaja.

Želimo da istaknemo da se podaci o korisnicima mogu obrađivati izvan Evropske unije. To može biti rizično po korisnika jer, na primer, može otežati ostvarivanje prava korisnika. Što se tiče američkih provajdera koji su sertifikovani u okviru Štita privatnosti, želeli bismo da istaknemo da se na taj način obavezuju da će poštovati standarde zaštite podataka EU.

Takođe bismo želeli da istaknemo da ako koristite sadržaj naših provajdera, Vaši podaci će biti obrađeni u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Ovo može rezultirati određenim plasmanom oglašavanja nakon što ste koristili ove usluge društvenih medija.

Obrada ličnih podataka korisnika vrši se na osnovu naših legitimnih interesa kroz efikasno informisanje korisnika i komunikaciju sa korisnicima u skladu sa članom 6 (1) f) GDPR.

Ako od odgovarajućih provajdera platformi korisnici zatraže pristanak na gore pomenutu obradu podataka, pravni osnov za obradu je član 6 (1) a) i član 7 GDPR.

Mogućnost prigovora (odustajanja) je objašnjena u nastavku za pojedinačne sadržaje društvenih mreža.

Facebook-priključci (Taster Like i Share)

Naš sajt koristi društvene priključke ("plugins") sa facebook.com. Provajder je Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Ovaj priključak se koristi na osnovu našeg legitimnog interesa za analizu, poboljšanje i ekonomično funkcionisanje našeg poslovanja (član 6 (1) f) GDPR).

Facebook plugin je lako prepoznatljiv po tipičnim znakovima kao što su logotip, znak dugmeta ili znak palca na gore.

Kada kliknete na facebook dugme, uspostavlja se direktna veza sa facebook serverima i prenose se najmanje sledeće informacije: Informacije koje se nalaze na našem sajtu; dodeljivanje Vaše aktivnosti (npr. "link") na svoj facebook nalog.

Ne znamo sa sigurnošću koliko dugo facebook čuva podatke i do koje mere se oni obrađuju ili prenose. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalje obrade i upotrebe podataka od strane Facebooka mogu se naći u Facebookovoj politici privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/. Postavke i prigovori na korištenje podataka u reklamne svrhe mogući su u postavkama profila na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili putem stranice SAD-a http://www.aboutads.info/choices/ ili EU stranice http://www.youronlinechoices.com/.

Facebook je sertifikovan u skladu sa Sporazumom o zaštiti privatnosti, pružajući garanciju usklađenosti sa evropskim zakonima o privatnosti

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Instagram priključci

Naš sajt koristi društvene dodatke ("plugins") iz instagram.com. Provajder je Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. Ovaj dodatak se koristi na osnovu našeg legitimnog interesa za analizu, poboljšanje i ekonomično funkcionisanje našeg poslovanja (član 6 (1) f) GDPR).

Instagram plugin se lako prepoznaje po tipičnim znakovima kao što je logo (kamera).

Kada kliknete na Instagram dugme, uspostavlja se direktna veza sa instagramovim serverima i prenose se najmanje sledeće informacije: Informacije koje se nalaze na našem sajtu; dodeljivanje aktivnosti na instagram nalog.

Ne znamo sa sigurnošću koliko će dugo instagram čuvati podatke i do koje mere će oni biti obrađeni ili podeljeni. Svrha i opseg prikupljanja podataka i dalje obrade i upotrebe podataka putem instagram-a mogu se naći u politici privatnosti instagram-a: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Akismet priključci

Koristimo plugin Akismet za WordPress na našem sajtu. Provajder je Automattic Inc., 60 29th Street # 343 San Francisco, CA 94110, SAD.

Akismet pojednostavljuje upravljanje našim funkcijama komentara ili blogovima. Ovo olakšava sprečavanje štetnog sadržaja i neželjene pošte.

Uz Vašu saglasnost, pravni osnov za obradu podataka je član 6 (1) a) GDPR. Štaviše, naš legitimni interes (analiza, optimizacija i ekonomsko funkcionisanje naše web stranice) je još jedan pravni osnov za obradu podataka (član 6 (1) f) GDPR).

Podaci koji se odnose na funkciju komentara ili blog se čuvaju na serverima u SAD-u. Podaci omogućavaju analizu Vašeg korisničkog ponašanja. Mogu se koristiti iu reklamne svrhe. Štaviše, ne znamo koliko dugo Akismet skladišti podatke i do koje mere se oni obrađuju ili prenose. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalje obrade i upotrebe podataka od strane Akismeta mogu se naći u Atomatticovim informacijama o zaštiti podataka: https://automattic.com/privacy/.

Google Analitics

U okviru sporazuma o obradi podataka koristimo uslugu koju pruža Google d.o.o. („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, putem usluge Google Tag Manager Google Analitics. Kao procesor narudžbina, Google koristi takozvani „kolačić“ za to - mali tekstualni fajl koji je na Vašem računaru sačuvao Vaš pretraživač. Ovaj kolačić pruža Google-u informacije o web stranici kojoj ste pristupili i, posebno, sledeće informacije: tip/verzija pretraživača, operativni sistem koji se koristi, tehničke informacije o operativnom sistemu i pretraživaču, kao i javnu IP adresu računara koji se koristi. Google analiza se koristi na takav način da se vaša IP adresa koristi samo u anonimnom obliku. Ova anonimizacija nastaje nakon obaveštenja od strane Google-a u Evropskoj uniji ili državi članici EZ. Puna IP adresa će biti poslata samo na Google server u SAD-u i tamo će biti skraćena u izuzetnim slučajevima. Prema Google-u, IP adresa je anonimna pre nego što je ikada uskladištena na stalnom nosaču podataka. Više detalja potražite u Googleovoj politici privatnosti koja je dostupna na adresi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google analiza nam omogućava da sastavimo statistiku upotrebe za našu web stranicu, kao i demografske podatke o posetiocima i njihovom korisničkom ponašanju, u obliku koji ne uključuje ličnu identifikaciju. Statistike se takođe sastavljaju kako bi nam pomogle da bolje razumemo kako posetioci pronalaze naš sajt, tako da možemo da poboljšamo optimalne karakteristike pretraživača kao i napore koje ulažemo u oglašavanje. Ova obrada nam omogućava da težimo legitimnom interesu da bismo mogli da poboljšamo naš sajt, kao i naše mere oglašavanja. Pravna osnova za obradu je član 6 (1) f) GDPR.

Možete pronaći informacije o tome kako da isključite upotrebu usluge Google analize na:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google AdSense

Ovaj sajt koristi Google AdSense, uslugu za integraciju Google Inc. reklama. („Google“). Provajder je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google AdSense koristi „kolačiće“, koji su tekstualne datoteke smeštene na vašem računaru, kako bi pomogli web stranici da analizira kako korisnici koriste sajt. Google AdSense takođe koristi takozvane web svetionike (nevidljive grafike). Putem ovih web svetionika, mogu se proceniti informacije kao što je saobraćaj posetilaca na ovim stranicama.

Informacije generisane kolačićima i web svetionicima o korišćenju ovog web sajta (uključujući Vašu IP adresu) i isporuku formata za oglašavanje prenose se na Google i čuvaju se na serverima u SAD-u. Ove informacije Google može dati Google-ovim ugovornim partnerima. Međutim, Google neće sjediniti Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima čiji ste vlasnik.

AdSense kolačići se čuvaju na osnovu člana 6 (1) f) GDPR. Operator sajta ima legitiman interes da analizira ponašanje korisnika kako bi poboljšao i svoj sajt i svoje oglašavanje.

Google Adwords / Praćenje konverzije

Ovaj sajt koristi Google AdWords. AdWords je program za oglašavanje na mreži kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države („Google“).

U okviru Google AdWordsa koristimo takozvano praćenje konverzija. Kada kliknete na oglas koji je postavio Google, postavljen je kolačić za praćenje konverzija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje internet pretraživač skladišti na računaru korisnika. Ovi kolačići gube svoju validnost nakon 30 dana i ne služe za ličnu identifikaciju korisnika. Ako korisnik poseti određene stranice ovog web sajta i kolačić nije istekao, Google i mi možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i da je preusmeren na tu stranicu.

Svaki klijent Google AdWords dobija drugačiji kolačić. Kolačići se ne mogu pratiti preko web stranica AdWords korisnika. Informacije prikupljene pomoću kolačića za konverziju koriste se za generisanje statistike o konverzijama za AdWords korisnike koji su se odlučili za praćenje konverzija. Klijenti vide ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i preusmereni su na stranicu sa oznakom za praćenje konverzija. Međutim, AdWords korisnik ne prima nikakve informacije koje identifikuju korisnike. Ako ne želite da učestvujete u praćenju, možete da odbijete ovu funkciju tako što ćete lako deaktivirati kolačić za praćenje konverzije u Google pretraživaču u okviru korisničkih postavki. Oni tada neće biti uključeni u statistiku praćenja konverzija.

Kolačići konverzije skladište se na osnovu legitimnog interesa za analizu ponašanja korisnika kako bi se poboljšala i web stranica i njeno oglašavanje (pravni osnov: član 6 (1) f) GDPR).

Možete podesiti Vaš pretraživač tako da budete informisani o postavljanju kolačića i dozvoljavate samo kolačiće u pojedinačnim slučajevima, prihvatate kolačiće za određene slučajeve ili ih kompletno isključujete i aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja pretraživača. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Google Remarketing

Naši web sajtovi koriste funkcije za ciljani marketing usluge Google Analitics u kombinaciji sa opcijama Google AdWord-a za sve uređaje. Provajder je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Ova funkcija Vam omogućava da povežete ciljane grupe za oglašavanje kreirane sa Google Analitics Remarketingom sa funkcijama Google AdWord-a za sve uređaje. Na taj način, personalizovane reklamne poruke vezane za interesovanja koja su prilagođene Vama u zavisnosti od Vašeg prethodnog korišćenja i ponašanja prilikom surfovanja na jednom ure]aju (npr. mobilni telefon) mogu se prikazati i na drugim uređajima (npr. tablet ili PC).

Ako ste dali svoj pristanak, Google će u tu svrhu povezati istoriju pretraživača web-a i aplikacija sa vašim Google nalogom. Na taj način iste personalizovane reklamne poruke mogu biti prikazane na bilo kom uređaju na koji se prijavljujete pomoću Google naloga.

Da bi podržao ovu funkciju, Google Analitics prikuplja ID-ove korisnika koji su provereni od strane Google-a i koji su privremeno povezani sa podacima Google Analitics-a da bi definisali i kreirali ciljnu publiku za reklamiranje na više uređaja.

Možete se trajno isključiti iz ciljanog marketinga/ciljanja na više uređaja tako što ćete se isključiti iz personaliziranog oglašavanja na svom Google računu slijedeći ovaj link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podaci prikupljeni na vašem Google nalogu prikupljaju se samo na osnovu vašeg pristanka koji možete dati ili opozvati na Google-u (član 6 (1) a) GDPR). U slučaju procesa prikupljanja podataka koji nisu spojeni sa Vašim Google nalogom (npr. zato što nemate Google nalog ili ste se usprotivili spajanju), prikupljanje podataka se zasniva na članu 6 (1) f) GDPR. Opravdan interes proizilazi iz činjenice da je operater web sajta zainteresovan za anonimnu analizu posetilaca sajta u reklamne svrhe.

Dodatne informacije i propisi o zaštiti podataka mogu se naći u Google-ovim pravilima o privatnosti na adresi:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Facebook Pixel

Na našem sajtu koristimo Facebook Pixel provajdera Facebook Ireland d.o.o., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Koristeći Facebook Pixel, u mogućnosti smo da postavimo ciljane reklame na tzv. Facebook oglase. Na ovaj način, oglašavanje na Facebook-u možemo prikazati samo korisnicima koji su zainteresovani za našu online ponudu. Oglašavanje ne bi trebalo da predstavlja nelagodnost. Takođe koristimo Facebook Pixel u statističke i marketinške svrhe. Na taj način vidimo da li su nam korisnici prosleđeni putem Facebook oglašavanja (konverzije).

U kontekstu pristanka na kolačiće, pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost u skladu sa članom 6 (1) a) GDPR. Štaviše, naš legitimni interes (analiza, optimizacija i ekonomsko funkcionisanje naše web stranice) u skladu sa članom 6 (1) f) GDPR je dodatna pravna osnova za obradu podataka.

Facebook je certifikovanu skladu sa Sporazumom o zaštiti privatnosti i stoga nudi garanciju o usklađenosti sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A...).

Možete pronaći informacije o tome kako se odjaviti od upotrebe Facebook Pixela na adresi https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Odjava je opšta odjava za bilo koji sajt.

Obrađivač podataka je Facebook, tako da se primjenjuje Politika privatnosti Facebook-a. Za više informacija, pogledajte izjavu o privatnosti na Facebook-u na adresi: https://www.facebook.com/policy. Za informacije o Facebook Pixel-u posetite:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Flowplayer

Mi smo uključili video snimke u našu online ponudu koji se čuvaju na http://www.flowplayer.com i mogu se reprodukovati direktno sa našeg sajta. Ova obrada se zasniva na članu 6 (1) rečenica 1 f) GDPR. Sa njom težimo našem legitimnom interesu da povećamo Vaše korisničko iskustvo i poboljšamo naše usluge. Flowplayer AB je sa sedištem u Riddargatanu 17B, 114 57, Stokholm, Švedska i podložan je zakonu o zaštiti podataka Evropske unije.

Posetom web sajtu, Flowplayer prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice. Ovo se dešava bez obzira da li Flowplayer pruža korisnički nalog na koji ste prijavljeni ili ne postoji korisnički nalog. Ako ste prijavljeni na Flowplayer, vaši podaci će biti direktno dodeljeni vašem nalogu. Ako ne želite da budete povezani svojim profilom na Flowplayer, morate se odjaviti pre posete web sajtu. Flowplayer skladišti Vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajna svoje web stranice kako bi zadovoljio Vaše potrebe. Takva evaluacija se sprovodi posebno (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kako bi pružili reklamu orijentisanu na potražnju i informisali druge korisnike društvene mreže o Vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo da odbijete kreiranje ovih korisničkih profila, i morate da kontaktirate Flowplayer da biste ostvarili ovo pravo.

Dalje informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane Flowplayer -a možete naći u Politici privatnosti. Tamo ćete takođe naći dodatne informacije o Vašim pravima i podešavanjima da biste zaštitili vašu privatnost: https://flowplayer.com/privacy-policy

Youtube

Uključili smo YouTube video snimke na našu web stranicu. Provajder je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Ovaj dodatak se koristi na osnovu našeg legitimnog interesa za poboljšanje i ekonomično funkcionisanje našeg poslovanja (član 6 (1) f) GDPR).

Uključivanje YouTube videa na naš portal se ne odvija na osnovu „proširenog načina zaštite podataka“ na YouTube-u. YouTube stoga prima i čuva podatke pre nego što kliknete na odgovarajući video. Više informacija možete pronaći pod pravilnikom o privatnosti za YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Reprodukcija video zapisa podrazumeva značajne količine podataka, posebno kada različiti posetioci web sajta istovremeno gledaju video zapise. Štaviše, reprodukcija video zapisa se ubrzava i time se poboljšava kvalitet reprodukcije ako se video zapisi reprodukuju sa servera koji je što bliži posetiocu web sajta. Zbog značajnih tehničkih napora koje je neophodno uložiti, ne možemo sami to garantovati. Zato smo integrisali video snimke preko YouTube-a. Pravna osnova je član 6 (1) f) GDPR.

Google je certifikovan u skladu sa Sporazumom o zaštiti privatnosti, pružajući garanciju o usklađenosti sa evropskim zakonima o privatnosti: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Bilten

Ako se pretplatite na naš e-mail bilten putem registracije za „školu za zdravlje“, podaci koje ste dali za kreiranje i slanje biltena kao i za dokaz o registraciji na naš bilten će biti obrađivani dok se ne odjavite. Pravna osnova za obradu je član 6 (1) (a) GDPR. Da biste poslali bilten, morate potvrditi Vaš pristanak klikom na link za potvrdu u verifikacijskom e-mailu koji Vam šaljemo nakon registracije. Klikom na odgovarajući link, obrađujemo javnu IP adresu računara sa kojeg je aktiviran link zajedno sa datumom i vremenom klika. Mi obrađujemo ove podatke kako bismo pružili dokaz da ste potvrdili primanje našeg e-mail biltena.

Pravna osnova za obradu je član 6 (1) f) GDPR. Naš legitiman interes u tome je ispunjenje naše obaveze da pružimo dokaz o Vašoj pretplati.

Možete opozvati Vašu saglasnost u bilo kom trenutku otkazivanjem pretplate na bilten. Link ćete naći na kraju svakog biltena.

Vaše podatke brišemo kada se odjavite sa biltena. Brišemo podatke koji su nam potrebni kao dokaz da ste pristali na slanje biltena, nakon isteka roka zastarelosti za odgovarajuće obaveze dostavljanja dokaza.

Adaptacija politike privatnosti

Ova politika privatnosti je uvek ažurna. Stoga, zadržavamo pravo da je povremeno menjamo i da ažuriramo promene u prikupljanju, obradi ili korišćenju vaših podataka. Aktuelna verzija politike privatnosti je uvek dostupna na sledećoj adresi alpenpharma.rs/sr/privacy-policy-rs.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, obratite nam se putem kontakta navedenog u nastavku:

E-mail:

data.protection@alpenpharma.com